• Reprezentant U15 - Tomáš Kubart

Zprávy

Tréninková příprava - OBECNĚ

Působení fotbalistů ve FAMT (hráči jsou nominováni do zápasů okresního i krajského přeboru, jednodenních i vícedenních turnajů a dalších herních akcí) vyžaduje podávání stabilního a vyrovnaného výkonu během hry a tím pádem promyšlenou a poctivou přípravu každého hráče. FAMT je tréninkové středisko se systémovým přístupem k mládežnickému sportu. Mezi priority patří mimo jiné péče o každého mladého fotbalistu a aktivní přístup k ochraně jeho zdraví a k prevenci dopadu tréninku na vývoj mladého organismu. Proto se žáci FAMT setkávají s řízenou systémovou přípravou, kterou považujeme za důležitou a která má pomoci každému mladému fotbalistovi, který bere fotbal vážně, snížit riziko, že za několik let bude díky jednostranné (byť kvalitní) fotbalové přípravě čelit zdravotním potížím či snížení výkonnosti a rozhodovat se, zda fotbal výkonnostně nadále dělat či nedělat.

Řízená systémová příprava  pro hráče FAMT obsahuje:

 • Skupinové fotbalové tréninky: zaměření na společné tréninkové aktivity všech hráčů, kteří se tréninku účastní, slouží k pravidelnému rozvoji fyzické i duševní kondice hráče, rozvíjí týmovou spolupráci a herní taktiku, součástí tréninku je rozbor zkušeností z absolvovaných zápasů, taktická příprava na další utkání

 • Individuální fotbalové tréninky: zaměření na individuální práci s každým hráčem, který se tréninku účastní, slouží k rozvoji dovedností práce s míčem (vedení míče, střelba, zpracování, …)

 • Specializované brankářské tréninky: zaměření na brankářské dovednosti, pohyblivost a reakce v brankářském prostoru, jistotu zákroků, schopnost koordinace spoluhráčů

 • Atletickou průpravu: zaměření tréninku na zvládnutí základních běžeckých a odrazových technik, dobré atletické dovednosti jsou předpokladem pro kvalitní zvládnutí fotbalové specializace. Trénink kombinuje rozvoj a udržování běžecké vytrvalosti i rychlosti, odrazová cvičení, posilování základních svalových partií, správnou práce s dechem a tělem při běhu.

 • Gymnastickou průpravu: zaměření tréninku na zvládnutí základních gymnastických cviků s využitím nářadí, slouží k rozvoji základní pohybové zdatnosti fotbalisty. Správné a samozřejmé ovládání kotoulů, stojů na rukou, cviků na hrazdě, kladině, kruhách či švédské bedně je nutným předpokladem pro fotbalistu, který chodí na skupinové či individuální fotbalové tréninky. Fotbalový trenér potřebuje do svého nácviku zařazovat cvičební kombinace, které předpokládají tuto dovednost. Každý i jednoduchý cvik typu „pošli míč určeným směrem, rozeběhni se, udělej kotoul, doběhni míč a vystřel“ předpokládá, že hráč dobře zvládá dílčí prvky cviku. Pokud neumí správně kotoul, nejenom že si tím komplikuje zvládnutí doběhu a střelby, ale při opakovaném nácviku nevhodně zapojuje svalové skupiny a může si způsobit špatné držení těla, které omezuje při snaze provádět náročnější cviky ve sportu, kterému se věnuje výkonnostně a někdy bývá příčinou různých zranění či zdravotních komplikací.

 • Rozvoj CORE systému těla:  aby hráči zvládali správně a dlouhodobě sportovat, potřebují mít dobré základy. Poznatky moderní fyziologie za základní pro výkonnostní sport i pro plnohodnotný život považují soustavnou práci s tzv. vnitřním stabilizačním systémem těla (CORE systémem). Každý pohyb, který hráč dělá, je potřeba dělat „správně“. Vnitřní svalstvo kolem páteře může být různě uzpůsobené (důsledkem růstu, zranění, různých pohybových návyků a zlozvyků, nesprávného držení těla, nevhodně prováděných cviků, i díky snaze jednostranně zvýšit tréninkové či zápasové nasazení). Během tréninků zapojujeme cviky na udržování a správné rozvíjení vnitřního stabilizačního systému těla, v případě potřeby se věnujeme individuální práci s CORE systémem hráče.

 • Dohled nad životosprávou: aby hráči zvládali kombinaci skupinových, individuálních, atletických i gymnastických tréninků a současně byli přínosem při celé hře, když jsou nominování do zápasů, a tím pádem zažívali pocit „úspěchu“, je třeba, aby se o sebe „starali“ i co se týká výživy a životosprávy. Správná strava před a po tréninku, adekvátní příjem masa, zeleniny, pitný režim, doplňky na vyrovnání růstových změn–klouby a vazy, podpora imunity, spánkový režim. Jen tělo, které má adekvátní sílu pro fyzickou aktivitu, dokáže správně využít to, co se náročným tréninkem učí. Kombinací tréninku a životosprávy hráč dosahuje zlepšování svého výkonu i výkonu celého týmu.

Fotbalová příprava

"Když dva dělají totéž, není to totéž".

fotbalové techniky se nerovnají umím kopnout do míče a jedno jak Wink

 • Skupinové fotbalové tréninky: zaměření na společné tréninkové aktivity všech hráčů, kteří se tréninku účastní, slouží k pravidelnému rozvoji fyzické i duševní kondice hráče, rozvíjí týmovou spolupráci a herní taktiku, součástí tréninku je rozbor zkušeností z absolvovaných zápasů, taktická příprava na další utkání

 • Individuální fotbalové tréninky: zaměření na individuální práci s každým hráčem, který se tréninku účastní, slouží k rozvoji dovedností práce s míčem (vedení míče, střelba, zpracování, …)

 • Specializované brankářské tréninky: zaměření na brankářské dovednosti, pohyblivost a reakce v brankářském prostoru, jistotu zákroků, schopnost koordinace spoluhráčů

Atletická a gymnastická průprava

Každý pohyb těla je spojen se základními běžeckými, odrazovými a koordinačními schopnostmi.

 • Atletická průprava: zaměření tréninku na zvládnutí základních běžeckých a odrazových technik, dobré atletické dovednosti jsou předpokladem pro kvalitní zvládnutí fotbalové specializace. Trénink kombinuje rozvoj a udržování běžecké vytrvalosti i rychlosti, odrazová cvičení, posilování základních svalových partií, správnou práce s dechem a tělem při běhu.

 • Gymnastická průprava: zaměření tréninku na zvládnutí základních gymnastických cviků s využitím nářadí, slouží k rozvoji základní pohybové zdatnosti fotbalisty. Správné a samozřejmé ovládání kotoulů, stojů na rukou, cviků na hrazdě, kladině, kruhách či švédské bedně je nutným předpokladem pro fotbalistu, který chodí na skupinové či individuální fotbalové tréninky. Fotbalový trenér potřebuje do svého nácviku zařazovat cvičební kombinace, které předpokládají tuto dovednost. Každý i jednoduchý cvik typu „pošli míč určeným směrem, rozeběhni se, udělej kotoul, doběhni míč a vystřel“ předpokládá, že hráč dobře zvládá dílčí prvky cviku. Pokud neumí správně kotoul, nejenom že si tím komplikuje zvládnutí doběhu a střelby, ale při opakovaném nácviku nevhodně zapojuje svalové skupiny a může si způsobit špatné držení těla, které omezuje při snaze provádět náročnější cviky ve sportu, kterému se věnuje výkonnostně a někdy bývá příčinou různých zranění či zdravotních komplikací.

Vnitřní stabilizační systém těla

 • Rozvoj CORE systému těla:  aby hráči zvládali správně a dlouhodobě sportovat, potřebují mít dobré základy. Poznatky moderní fyziologie za základní pro výkonnostní sport i pro plnohodnotný život považují soustavnou práci s tzv. vnitřním stabilizačním systémem těla (CORE systémem). Každý pohyb, který hráč dělá, je potřeba dělat „správně“. Vnitřní svalstvo kolem páteře může být různě uzpůsobené (důsledkem růstu, zranění, různých pohybových návyků a zlozvyků, nesprávného držení těla, nevhodně prováděných cviků, i díky snaze jednostranně zvýšit tréninkové či zápasové nasazení). Během tréninků zapojujeme cviky na udržování a správné rozvíjení vnitřního stabilizačního systému těla, v případě potřeby se věnujeme individuální práci s CORE systémem hráče.

Tréninkový model

"Dosahovat výsledků se dá různými způsoby, každý si musí vybrat ten, kterému věří a považuje ho za správný."

Fotbalová akademie Meteor Tábor zvolila tréninkový model, který je v souladu se základními hodnotami FAMT (zdraví-úspěch-inovace-tradice) a který využívá nejnovějších zahraničních poznatků a zkušeností jak přistupovat k výkonnostnímu sportu dětí a mladých lidí.