• Reprezentant U15 - Tomáš Kubart

Zprávy

Atletická a gymnastická průprava

Každý pohyb těla je spojen se základními běžeckými, odrazovými a koordinačními schopnostmi.

  • Atletická průprava: zaměření tréninku na zvládnutí základních běžeckých a odrazových technik, dobré atletické dovednosti jsou předpokladem pro kvalitní zvládnutí fotbalové specializace. Trénink kombinuje rozvoj a udržování běžecké vytrvalosti i rychlosti, odrazová cvičení, posilování základních svalových partií, správnou práce s dechem a tělem při běhu.

  • Gymnastická průprava: zaměření tréninku na zvládnutí základních gymnastických cviků s využitím nářadí, slouží k rozvoji základní pohybové zdatnosti fotbalisty. Správné a samozřejmé ovládání kotoulů, stojů na rukou, cviků na hrazdě, kladině, kruhách či švédské bedně je nutným předpokladem pro fotbalistu, který chodí na skupinové či individuální fotbalové tréninky. Fotbalový trenér potřebuje do svého nácviku zařazovat cvičební kombinace, které předpokládají tuto dovednost. Každý i jednoduchý cvik typu „pošli míč určeným směrem, rozeběhni se, udělej kotoul, doběhni míč a vystřel“ předpokládá, že hráč dobře zvládá dílčí prvky cviku. Pokud neumí správně kotoul, nejenom že si tím komplikuje zvládnutí doběhu a střelby, ale při opakovaném nácviku nevhodně zapojuje svalové skupiny a může si způsobit špatné držení těla, které omezuje při snaze provádět náročnější cviky ve sportu, kterému se věnuje výkonnostně a někdy bývá příčinou různých zranění či zdravotních komplikací.